Algemene voorwaarden

Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden?

Wij hebben een aantal afspraken die altijd gelden. Bijvoorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid. In deze algemene voorwaarden leggen wij die afspraken vast.

1. Wie zijn wij?

WaardevolLeren B.V., gevestigd te Culemborg. De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nr. 57484821.

2. Wanneer gelden deze algemene voorwaarden?

Deze algemene voorwaarden gelden zodra u een e-learning tool afneemt van ons. Door het kopen van dit product gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

3. Waarvoor is onze e-learning tool bedoeld?

Onze e-learning tool is bedoeld om u te helpen bij het beoordelen of u in het verleden een woekerpolis heeft afgesloten. En om u te ondersteunen bij het nemen van beslissingen over deze polis. Wij geven geen advies over de te nemen stappen. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die u maakt en de stappen die u onderneemt. Als u behoefte heeft aan ondersteuning, dan kunt u zich laten begeleiden door een financieel adviseur.

4. Welke voorwaarden gelden voor het gebruik van onze e-learning tool?

U mag de e-learning tool alleen gebruiken voor het doel waarvoor de tool is gemaakt. En u mag er alleen zelf gebruik van maken. Wij behouden alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alle inhoud van de e-learning tool. U mag de tool niet kopiëren, verspreiden of op een andere manier aan derden ter beschikking stellen. De inloggegevens die u van ons ontvangt moet u beschermen tegen misbruik.

5. Hoe zit het met onze aansprakelijkheid?

Onze e-learning tool is slechts bedoeld om u te ondersteunen bij de beslissingen die u zelf neemt. Beslissingen die u neemt op basis van het gebruik van de e-learning tool zijn daarom geheel voor uw eigen rekening en risico.

6. Welk recht is van toepassing op deze voorwaarden?

Op de rechtsverhouding tussen ons is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.